Värme Vent V/A

Bostadsrättsföreningen Dalen 10

Värme, ventilation V/A

 

Fastigheten är utrustad med ett fjärrvärmesystem. Under hösten 2009 byttes undercentralen ut vilket kommer att medge större driftsäkerhet. Det är inte tillåtet att bygga om värmesystemet i lägenheterna.

 

Ventilation

Ventilationssystemen är olika konstruerade i låg- respektive höghusen. Vid renovering är det av största vikt att man beaktar ventilationen. Inte alla sorters spisfläktar passar med fastighetens befintliga ventilationssystem. Fråga styrelsen om råd.

 

Vatten

Vattenledningar och avloppsledningar i fastigheten ska vara utanpåliggande, och får inte byggas in i väggar el dyl vid renovering.

 

 

OBS! För alla typer av renoveringar ska ansökan först göras till styrelsen. Blankett finns under fliken renovering.