Årsstämma

Bostadsrättsföreningen Dalen 10

BRF Dalen 10 Grangården.

Valberedningen 2018.

 

Hej alla goda grannar på vår fina Grangården, den 6 Maj 2018 har vi årsstämma och en delvis ny styrelse skall väljas. Bland annat behöver vi en ny ordförande och tackar samtidigt vår tidigare ordförande Dan Samaniego som då avgår.

Vi behöver alltså välja 1 ny ordförande

1-2 nya ledamöter

1-2 nya suppleanter

1 ny föreningsrevisor

 

Ett styrelseuppdrag som ordinarie ledamot eller suppleant är vanligtvis på två år och innebär c:a 10 möten per år. Som del av styrelsen har du ansvar och är delaktig i stora beslut. Arvode utgår.

 

Vill du vara med? Eller vill du föreslå någon att kandidera? Skicka mail till oss i valberedningen, det går även bra att ringa (se kontaktuppgifter nedan)

 

Vi vill tacka sittande styrelse för ett mycket gott jobb.

Tack för att vi alla hjälps åt med detta viktiga arbete.

 

Kontaktuppgifter Valberedningen:

tottan.lilja@gmail.com tel 0704540420

leif.perssonyy@telia.com tel 0728882232