Fastigheten
Gemensamma utrymmen


Tvättstugan

Fastighetens gemensamma tvättstuga är belägen mitt på Grangården. För att komma in i lokalen och för att kunna boka tider behövs en s k aptusbricka. Den kvitteras ut hos styrelseordföranden. I tvättstugan finns fyra vanliga tvättmaskiner (F) och en tvättmaskin för grovtvätt (G). Där finns också två torktumlare och tre torkskåp. Man kommer inte in i själva tvättstugan om man inte har en bokad tid. Vid bokning har man tre timmars tvättid plus 45 minuters extra torktid. Efter detta kommer man inte in i tvättstugan. Tvättider bokas i modulen i hallen utanför tvättstugan. Man bokar två F-maskiner och eventuellt en G-maskin per tvätt-tid. Man kan inte boka alla fem maskiner samtidigt. Till varje F-bokning ingår en torktumlare och ett torkskåp. Till varje G-bokning ingår ett torkskåp. Maskiner, torktumlare och torkskåp är numrerade. Tvättkorgarna i tvättstugan är till för att kunna hantera tvätten där, och får inte tas ut. Undvik att överdosera tvättmedel. Det påverkar driften av maskinerna.


Man kan även göra bokning via webben eller mobil.

Vill man kunna nyttja denna tjänst så meddela via kontaktformulär att ni önskar inlogguppgifter, ni måste då ange ert lägenhetsnummer (står på hyresavin), så får ni ert lösenord.


Access via webben: https://brfdalen10.aptustotal.se (anv. namn är lägenhetsnummer)

Access via mobil sker via en App. Iphone finns på Appstore och heter Bokning. Appen till Android finns på https://market.android.com/details?id=se.aptus.android.booking

Anv namn= lägenhetsnummer.


Tvättstugan är avsedd för oss boende på Grangården, medlemmar såväl som hyresgäster.


Om du inte kommer att använda din bokade tvätt-tid, kom ihåg att boka av den!


Träfflokalen

Föreningens gårdslokal (samma hus som tvättstugan) går att boka för sammankomster på dagtid och kvällstid.

För kvällsarrangemang gäller att inga störningar får ske efter kl 21:00 (vardagar) och kl 22:00 (fre och lör).

Se föreningens trivselregler för mer information. Från och med 1 juli 2014 kostar det endast 200 kr att hyra lokalen.


Kontaktinfo finns under Kontakt/Bokningar


Boka lokal här.


>> Regler vid hyra.pdf


Gården

Gården sköts av extern trägårdsmästare.