Gårdsavtal

Gårdsavtal


Här samlar vi fördelsaktiga upphandlingar som medlemmarna i vår förening kan använda sig av.


Dessa avtal är framtagna speciellt för vår gård och är enkla att ropa av.


Det finns inget krav att de boende ska använda sig av dessa företag, däremot så rekommenderar vi att man tittar på dem i planeringsskedet av sitt projekt.