Ansökning om Renovering

Renovering

Inför renovering av lägenhet, fyll i denna blankett och lämna till styrelsen.


Extra viktig information för dig som bor i låghus:


För att förlänga livslängden på föreningens stammar "relinades" rören i låghusen 2017. Vid renovering av badrum med byte av golvbrunn, MÅSTE den nya golvbrunnen återförseglas så att det blir tätt till övriga relinade rör. Detta ska göras av TUBUS SYSTEM. Kontakta styrelsen vid frågor.