Dokument

Stadgar


Föreningens stadgar är dess lagbok. Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter.


Stadgar Brf Dalen 10 (PDF)


Årsredovingar


Årsredovisning för år 2020

Årsredovisning för år 2019

Årsredovisning för år 2018

Årsredovisning för år 2017

Årsredovisning för år 2016

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2014

Årsredovisning för år 2013

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2010

Årsredovisning för år 2009

Årsredovisning för år 2008Stämmoprotokoll


Protokoll årsstämma 2021-05-09

Protokoll årsstämma 2020-06-07

Protokoll extra stämma 2019-12-11

Protokoll årsstämma 2019-05-26

Protokoll årsstämma 2018-05-06

Bilagor årsstämma 2018-05-06

Protokoll årsstämman 2017-04-09

Protokoll extra stämma 2016-10-27

Protokoll extra stämma 2016-06-07

Protokoll årsstämma 2016-05-03

Protokoll extra föreningsstämma 2015-06-14

Protokoll årsstämman 2015-04-26

Protokoll årsstämman 2014-06-01

Protokoll årsstämman 2013-05-12

Protokoll årsstämman 2012-04-22

Protokoll årsstämman 2011-04-17

Protokoll årsstämman 2010-03-14Styrelsemöten

Vid årsstämman 2009 beslutades att medlemmarna ska kunna ta del av styrelsens protokoll från för dess styrelsemöten. Protokollen innehåller en del information som inte är offentlig. Därför publiceras utdrag ur protokollen.


2021

Utdrag ur protokoll 2021-01-12

Utdrag ur protokoll 2021-02-09

Utdrag ur protokoll 2021-03-09

Utdrag ur protokoll 2021-04-13

Utdrag ur protokoll 2021-05-18

Utdrag ur protokoll 2021-06-15

Utdrag ur protokoll 2021-08-17

Utdrag ur protokoll 2021-09-14

Utdrag ur protokoll 2021-10-19

Utdrag ur protokoll 2021-11-16

Utdrag ur protokoll 2021-12-14


2020

Utdrag ur protokoll 2020-01-13

Utdrag ur protokoll 2020-03-09

Utdrag ur protokoll 2020-05-11

Utdrag ur protokoll 2020-06-01

Utdrag ur protokoll 2020-06-29

Utdrag ur protokoll 2020-08-10

Utdrag ur protokoll 2020-09-08

Utdrag ur protokoll 2020-10-05

Utdrag ur protokoll 2020-11-03

Utdrag ur protokoll 2020-12-082019

Utdrag ur protokoll 2019-01-31

Utdrag ur protokoll 2019-03-07

Utdrag ur protokoll 2019-04-24

Utdrag ur protokoll 2019-05-08

Utdrag ur protokoll 2019-05-26

Utdrag ur protokoll 2019-08-19

Utdrag ur protokoll 2019-09-16

Utdrag ur protokoll 2019-10-14

Utdrag ur protokoll 2019-11-13
2018

Utdrag ur protokoll 2018-01-27

Utdrag ur protokoll 2018-03-12

Utdrag ur protokoll 2018-03-26

Utdrag ur protokoll 2018-04-14

Utdrag ur protokoll 2018-05-15

Utdrag ur protokoll 2018-05-29

Utdrag ur protokoll 2018-06-12

Utdrag ur protokoll 2018-08-21

Utdrag ur protokoll 2018-10-09

Utdrag ur protokoll 2018-11-08

Utdrag ur protokoll 2018-12-06


2017

Utdrag ur protokoll 2017-01-18

Utdrag ur protokoll 2017-02-15

Utdrag ur protokoll 2017-03-07

Utdrag ur protokoll 2017-03-16

Utdrag ur protokoll 2017-04-09

Utdrag ur protokoll 2017-04-26

Utdrag ur protokoll 2017-05-16

Utdrag ur protokoll 2017-06-14

Utdrag ur protokoll 2017-08-16

Extra protokoll 2017-08-29

Bilaga motioner 2017-08-29

Utdrag ur protokoll 2017-09-20

Utdrag ur protokoll 2017-10-04

Utdrag ur protokoll 2017-11-07

Utdrag ur protokoll 2017-11-30


2016

Utdrag ur protokoll 2016-01-14

Utdrag ur protokoll 2016-02-10

Extra protokoll 2016-02-17

Utdrag ur protokoll 2016-03-09

Utdrag ur protokoll 2016-03-31

Utdrag ur protokoll 2016-04-17

Utdrag extra protokoll 2016-05-03

Utdrag ur protokoll 2016-05-10

Utdrag ur protokoll 2016-05-24

Utdrag ur protokoll 2016-06-21

Utdrag ur protokoll 2016-08-23

Utdrag ur protokoll 2016-09-06

Utdrag ur protokoll 2016-10-31

Utdrag ur protokoll 2016-11-13

Utdrag ur protokoll 2016-11-22

Utdrag ut protokoll 2016-12-18


2015

Utdrag ur protokoll 2015-01-22

Utdrag ur protokoll 2015-02-17

Utdrag ur protokoll 2015-02-26

Utdrag ur protokoll 2015-03-19

Utdrag ur protokoll 2015-04-14

Utdrag ur protokoll 2015-04-22

Utdrag ur protokoll 2015-05-05

Extra protokoll 2015-05-05

Utdrag ur protokoll 2015-05-20

Utdrag ur protokoll 2015-05-28

Extra bilaga 2015-05-28-Polisen

Utdrag ur protokoll 2015-06-16

Utdrag ur protokoll 2015-08-13

Utdrag ur protokoll 2015-09-02

Extra protokoll 2015-09-04

Utdrag ur protokoll 2015-10-01

Utdrag ur protokoll 2015-10-06

Utdrag ur protokoll 2015-10-18

Utdrag ur protokoll 2015-11-03

Utdrag ur protokoll 2015-11-25

Utdrag ur protokoll 2015-12-15

Utdrag extra möte 2015-12-202014

Utdrag ur protokoll 2014-01-29

Utdrag ur protokoll 2014-02-26

Utdrag ur protokoll 2014-04-02

Utdrag ur protokoll 2014-04-03

Utdrag ur protokoll 2014-04-29

Utdrag ur protokoll 2014-05-07

Utdrag ur protokoll 2014-06-08

Utdrag ur protokoll 2014-08-14

Utdrag ur protokoll 2014-09-25

Utdrag ur protokoll 2014-10-27

Utdrag ur protokoll 2014-11-27

Utdrag ur protokoll 2014-12-16


2013

Utdrag ur protokoll 2013-01-17

Utdrag ur protokoll 2013-02-20

Utdrag ur protokoll 2013-03-14

Utdrag ur protokoll 2013-04-10

Utdrag ur protokoll 2013-04-23

Utdrag ur protokoll 2013-05-08

Utdrag ur protokoll 2013-05-21

Utdrag ur protokoll 2013-06-11

Utdrag ur protokoll 2013-08-28

Utdrag ur protokoll 2013-09-25

Utdrag ur protokoll 2013-10-23

Utdrag ur protokoll 2013-11-26


2012

Utdrag ur protokoll 2012-01-24

Utdrag ur protokoll 2012-02-28 

Utdrag ur protokoll 2012-03-21

Utdrag ur protokoll 2012-04-03

Utdrag ur protokoll 2012-05-09

Utdrag ur protokoll 2012-06-14

Utdrag ur protokoll 2012-06-28

Utdrag ur protokoll 2012-08-23

Utdrag ur protokoll 2012-09-11

Utdrag ur protokoll 2012-10-25

Utdrag ur protokoll 2012-11-22

Utdrag ur protokoll 2012-12-20


2011

Utdrag ur protokoll 2011-04-27

Utdrag ur protokoll 2011-05-12

Utdrag ur protokoll 2011-06-16

Utdrag ur protokoll 2011-08-11

Utdrag ur protokoll 2011-09-08

Utdrag ur protokoll 2011-10-06

Utdrag ur protokoll 2011-11-17

Utdrag ur protokoll 2011-12-14


2010

Utdrag ur protokoll 2010-02-11

Utdrag ur protokoll 2010-03-04

Utdrag ur protokoll 2010-03-31

Utdrag ur protokoll 2010-04-29

Utdrag ur protokoll 2010-05-27

Utdrag ur protokoll 2010-06-17

Utdrag ur protokoll 2010-08-19

Utdrag ur protokoll 2010-09-21

Utdrag ur protokoll 2010-10-21

Utdrag ur protokoll 2010-11-25


2009

Utdrag ur protokoll 2009-05-06

Utdrag ur protokoll 2009-05-28

Utdrag ur protokoll 2009-06-11

Utdrag ur protokoll 2009-08-13

Utdrag ur protokoll 2009-09-03

Utdrag ur protokoll 2009-09-24

Utdrag ur protokoll 2009-10-22

Utdrag ur protokoll 2009-11-18

Utdrag ur protokoll 2009-12-17