Om

Kortfakta om Brf Dalen 10, Grangården


Föreningens namn är Dalen 10. Adresserna är Täppgränd 5-75 (udda nummer) och vi tillhör Enskede församling, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Föreningen tog över fastigheten från Svenska Bostäder i februari 2008. Grangården omgärdas av två längor låghus och två längor höghus om fyra våningar. Fastigheten beskattas som privatbostadsföretag (äkta). Föreningen äger sin mark.


Antal lägenheter

Det finns 112 lägenheter i föreningen, f n 89 lägenheter med bostadsrätt och 23 med hyresrätt. Det finns tre lokaler med hyresrätt. Varje lägenhet har tillgång till ett förråd.


TV, internet och telefon

Fastigheten har bredbandsfiber 1000/1000 Mbit. Månadskostnaden för detta ingår i avgiften/hyran. Via företaget Ownit kan hushållen separat teckna TV och telefoni. Fastigheten är också ansluten till kabelnätet via ComHem, med vilka man kan teckna avtal för TV, telefoni och internet. Det finns även Telia-uttag i lägenheterna.Gemensamma utrymmen

Det finns cykelförråd, tvättstuga och samlingslokal för t ex fester och kalas.


Parkering

Föreningen har eget garage med 45 parkeringsplatser i garaget samt 2 MC platser och 42 platser utomhus på garagetaket varav 10st har eluttag för motorvärmare.

Manual för inställning av motorvärmare finns HÄR.


I garaget är två av platserna försedda med laddningsstation för EL/Hybrid bilar. Det finns också två platser under skärmtak vid sidan av garaget. En garage- eller parkeringsplats kan inte ”ärvas” från tidigare lägenhets- innehavare. Styrelsen fördelar platser efter kötid i föreningens interna kö. Ansökan gör HÄRGenomförda investeringar sedan föreningen tog över fastigheten 2008

2008 Tvättstugan renoverades

2009 Stammarna spolades

2009 Trappuppgångar, entréer, dörrar och lås renoverades/byttes ut

2010 Byte av undercentral

2010 Byte av armaturer på loftgångarna och i trapphusen

2010 Förbättring av belysningen på gården

2010 Fasadmålning av tvättstuga och träfflokal

2010 Träfasaderna på låghusen målades

2010 Låghusens förrådsdörrar byttes ut

2010 Staket målades

2010-2011 Installation av fibernätet (100 Mbit) i hela fastigheten

2010-2011 Alla fönster, utom takfönstren i låghusen, renoverades och målades 2011 Nya hissar i alla portuppgångar

2010-2012 Radonmätning och åtgärder utfördes

2012 Takfönstren i låghusen byttes ut

2012-2013 OVK

2012-2013 Översyn av gården, inklusive lekplatser, träd och buskar

2014 Renovering av träfflokal

2014 Renovering av lekplatserna

2014 Nya maskiner till tvättstugan

2015 Spolning av stammar

2015 Brandbesiktning genomförd

2015 Ny belysning och målning i gångtunnel

2016 Renovering av äldreboende

2016 Gick med i samfällighetsförening för sopsuganläggning

2016 Nya cykelställ vid T15 och T11

2016 Relining avlopp låghus

2016 Rening installerad till elementvatten

2016 Renovering Parkering och Garage

2017 Ny trappa till rutchkanan på gården

2017 Uppgradering av bredband till 1000/1000 Mbit

2017 OVK besiktning

2017 Rensning stuprör

2017 Ny belysning på gården

2018 Uppdaterade ventilationsanläggningar med nya styrenheter i höghusen

2019 Renovering och målning av taken på alla fastigheter

2019 Målning av fasad som vätter mot garage/parkering


Avgiften

I avgiften ingår värme, V/A, tvättstuga och bredband (1000/1000 Mbit) via fiber.


Överlåtelseavgift

2,5% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för överlåtelse.


Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.


Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

BAT Konsult AB


Ekonomisk förvaltning

SBC


Trädgårdsskötsel

Fahlmans


Snöröjning

ABC Fasadvård


Trapphusstädning

NFS städfirma