Boka Lokal


Boka Föreningslokalen på Grangården


Fyll i formuläret med önskad dag och tid.

Bekräftelse kommer via mail inom 1 vecka.


Bokningar med kort varsel riskerar att ej bokas upp då styrelsen kollar av mailen 1 gång i veckan.


Sommartid har styrelsen uppehåll under juli månad.

Var därför ute i god tid med bokningar.

Obs att lokalen ej hyrs ut under juli månad 


Övriga frågor

Mail: lokalen@dalen10.se


Stockholm Augusti 2021


Regler vid hyra av träfflokalen på Grangården

 

 • Lokalen hyrs ut till föreningens medlemmar för privat bruk men inte för kommersiell verksamhet.
 • Lokalen hyrs ut alla dagar utom efter kl.18 på valborg, midsommarafton och nyårsafton på grund av risken för påhälsning av objudna gäster dessa tre kvällar.
 • Lokalhyran är 200 kr och läggs på hyresavin 1-2 månader efter.
 • Skador på inventarier och/eller annan utrustning ersätts till dess fulla värde genom ett påslag på hyresavin.
 • Dörrar och fönster ut mot gården måste hållas STÄNGDA. Rökare och andra måste använda ingången som även leder till tvättstugan. Detta är mycket viktigt eftersom de närliggande bostäderna inte får störas av musik och ljud.
 • Eventuell störningsjour som rings ut av boende p.g.a. att festen stör medlemmarna bekostas av den som hyr lokalen. Avgiften för detta tas ut genom ett påslag på hyresavin.
 • Nyckeln lämnas ut av den lokalansvarige tidigast dagen före hyresdagen, förutsatt att ingen annan hyrt lokalen då. Den återlämnas senast dagen efter hyresdagen.
 • Du som hyr lokalen och har undertecknat hyreskontraktet ansvarar för att kringboende inte blir störda. Musik kan spelas fram till kl. 22.00 söndag till torsdag och fram till kl. 24.00 fredag – lördag, men tänk på att hålla lokalens dörrar och fönster stängda. Uteplatsen utanför lokalen kan användas som samlingsplats fram till kl. 20.00 alla dagar.
 • Rökning är inte tillåten i lokalen. Rökare informeras om var det finns askkoppar och uppmanas att tänka på att inte störa.
 • Marschaller får inte placeras direkt på marken.
 • Städning av lokalen innebär att golv dammsugs/sopas, att golv, bord och stolar våttorkas, att köket görs rent och att disken är diskad och allt porslin ställs in i skåpen, att luckor torkas av, att sopor slängs i sopnedkasten, att toaletten i korridoren utanför lokalen städas och våttorkas, och att kyl/frys töms. Dukar och andra textilier tvättas i tvättmaskin. Om det behövs, städa också utanför lokalen. Ställ tillbaka möblerna på plats. Har det inte städats ordentligt blir det ett påslag på hyresavin för att täcka städning som Styrelsen tar in.

 

Barn och ungdomar får inte hyra lokalen. Målsman – tillika kontraktsinnehavare av lägenhet – ansvarar för kontraktsskrivning av träfflokalen och att reglerna åtföljs.

 

Om du bryter mot ordningsreglerna eller i övrigt inte tar ditt ansvar enligt hyresavtalet kan det resultera i att du inte får hyra lokalen flera gånger.

 

Tänk på att ta hänsyn till alla och lämna det i det skick så som du vill finna det.Boka Lokal


 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst och förstått reglerna