Trivselregler

Trivselregler för Brf Dalen 10, Grangården


Välkommen till Grangården, en utav Dalens fjorton vackra gårdar. Vi hoppas att du/ni kommer trivas. Nedan följer regler som vi i styrelsen vill ska följas. Detta för att hålla ett välkomnande boendeklimat och för att våra hus, lägenheter och gemensamma ytor alltid ska vara i bästa möjliga skick.

 

Ansvar för ordning och trivsel

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du rätten till en bostad i föreningens hus, med den kommer skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Detta för vår gemensamma trevnad.

 

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller alla boende på Grangården, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.  Familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten omfattas också av reglerna. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

 

Vad händer om reglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa.

Därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. Återkommande störningar kan i allvarligare fall vara orsak till att man förverkat sin bostadsrätt. Bostadsrättslagen 7 kap. 18 § punkt 5 i kombination med 7 kap. 9 § reglerar lagutrymmet för förverkande av bostadsrätt.

 

1. Om allmän aktsamhet

 • a) Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.


 • b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren enligt anslag i porten och i andra hand maila info@dalen10.se. Kostnader för jouruttryckningar kan komma att tillfalla den boende i de fall då styrelsen ej anser dem ha varit akuta.

 

2. Om säkerhet

 • a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.


 • b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. (Om du misstänker att det är någon som befinner sig i fastigheterna utan lov kan du be dem att gå men i hotfulla situationer ska du ringa polis).


 • c) Lämna inte lägenhetsförråd eller cykelrum olåsta.


 • d) Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

 

 

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Släng endast hushållsavfall i sopnedkastet och tryck inte ner saker som kan fastna. Kostnader för vatten, el och stopp i sopnedkast betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Balkonger och altaner

Balkonger/altaner får inte användas för:

 • a) Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.


 • b) Skakning av mattor


 • c) Grillning, med öppen eld eller grillkol

 

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Placera blomlådor innanför balkongräcket. För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

 

5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten, (dvs. i och kring husen), på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

 

6. Tvättstuga

Särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. I korthet ska tvättstugan användas med omsorg och lämnas i ett rent och brukbart skick. Anmäl genast till fastighetsskötaren om det är något som inte fungerar som det ska. Kontaktuppgifter finns i tvättstugan.

 

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället. Mopeder ska i första hand parkeras i garaget. Bensin får ej förvaras i cykelrum. Inga föremål får placeras i trappuppgångar p.g.a. brandskyddsregler.

 

8. Gården & Träfflokalen


 • a) Träfflokalen får användas mot en avgift på 200 kr för gårdens medlemmar och hyresgäster och för privata arrangemang. Avgiften debiteras på kommande Avgifts/hyresavi. Skador på inventarier och/eller annan utrustning ersätts till dess fulla värde genom ett påslag på avgifts/hyresavin.


 • b) Dörrar och fönster ut mot gården måste hållas stängda från kl.19 då eventuella ljud från lokalen kan störa övriga boende. In-och utpassering sker via ingången som även leder till tvättstugan.
 • c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.


 • d) Det är inte tillåtet att fimpa cigaretter eller kasta skräp på gården!


 • e) Städning av lokalen innebär: Dammsug och våttorka golven, torka av borden, rengör toalett och handfat, diska, torka och ställ in porslinet i skåpen, rengör spis, kylskåp, diskbänk och diskho, kasta sopor, se till att gårdsplanen utanför inte är nedskräpad. Återvinn dina sopor vid återvinningsstationen vid kyrkogården.


För utförligare information se reglerna för hyra av lokalen under fliken, Kontakt & bokningar, Boka Lokal.

 

 

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 • a) Källsortering finns vid Åstorpsringen, mot kyrkogården. Kärlen är markerade för olika sorters avfall som tidningar, glas, metall osv. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

 

 • b) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopnedkastet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. Pizza- och andra stora kartonger får inte kastas i sopnedkastet då det orsakar stopp vilket i sin tur medför kostnader för oss alla.

 

 • c) Inga sopor får ställas, eller hamna utanför sopnedkastet!

 

 • d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soporna. Det gäller också färgburkar och andra kemiska produkter. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

 

 • e) Matfett och övriga matoljor fastnar i rörsystemen när de hälls ut i vasken och kan med tiden orsaka stopp. Torka av stekpannan med hushållspapper och kasta det i sophinken. Häll överbliven olja i plastflaska.

 

 • f) Föreningen erbjuder inte någon hantering av grovsopor eller farligt avfall, utan dessa borttransporteras av de boende själva.

 

Två gånger per år, i samband med städdagar, hyr föreningen en container som ställs på gatan utanför Täppgränd 5. Där kan grovsopor slängas, den är dock ej avsedd för elektronik eller farligt avfall.

 

10. Lägenhetsförråd

I lägenhetsförråd får det förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i förrådet. 

 

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att ha parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Det krävs alltid en tillåtelse av styrelsen då det är en fråga om säkerhet.

 

12. Husdjur

Katter och hundar får ej vara lösa på gården eller i området enligt lokala ordningsregler.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller på gården. Husdjur får inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka alltid upp djurets spillning.

 

13. Störningar

Vi är många som bor tätt tillsammans och därför är det viktigt att vi hjälps åt att bidra till den goda boendemiljö vi vill ha i vår förening. Alla boende är skyldiga att rätta sig efter de regler som uppställts. Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat. Upplever du att du störs av ljud från en granne, ta i första hand själv kontakt med personen och be den vänligt att dämpa sig. Kontakta styrelsen om problemet ändå kvarstår efter detta.

 

Vardagar från kl. 22-07 (Söndag em.- Fredag fm) samt helger från kl. 23-10 (Fredag em.-Söndag fm) skall det vara så tyst att grannar skall kunna sova ostört. Låg ljudnivå gäller förutom i lägenheten även vid terrass och ytterdörr samt på gården. Ljudmässig hänsyn skall visas dygnet runt, men är särskilt viktigt under dessa timmar. Respektera dina grannars möjlighet att vistas, koppla av och sova i sin lägenhet utan att bli störda.

 

Om du ska ha fest, informera grannarna i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad. En infolapp i postlådan eller på anslagstavlan i portuppgången om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljudd efter kl. 23 på en fredag eller lördagskväll. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

 

Det är inte tillåtet att använda smällare och fyrverkerier på gården eller i närheten av gården. Föräldrar är strikt ansvariga för sina barn under 18 år och kan enligt Stockholms stads ordningsregler bötfällas om barnen använder smällare.

 

14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Här hittar du blanketten som ska skickas in till styrelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

 

15. Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Beslut fattas högst ett år i taget. Här hittar du blanketten som ska skickas in till styrelsen.

 

16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra ekonomiskt skydd om olyckan är framme.

För hyresrätter ansvarar föreningen för underhåll. Hyresgästen måste omgående anmäla felaktigheter om sådant uppstår.

 

17. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten av bostadsrättsinnehavare. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Speciellt viktigt är att arbeten som påverkar vatten, avlopp, fläktsystem och el, utförs av fackman som kan lämna ett certifikat på utfört arbete. Detta för att allt ska vara gjort enligt gällande regler och för att försäkringen ska gälla vid eventuella skador. Sådana arbeten ska alltid anmälas till styrelsen, innan det utförs. Inglasning av balkonger kräver också bygglov.

 

Hyresgäster ska alltid kontakta styrelsen innan någon förändring görs.

 

18. Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Hyresgäster kontaktar styrelsen innan utflyttning.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet! Tack!

 

19. Fordonstrafik

Fordonstrafik på gården är inte tillåten. Vid synnerliga skäl kan tillstånd sökas hos styrelsen och detta ska göras vid varje enskilt tillfälle.

 

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har reviderats och beslutats av styrelsen januari 2021.