Ansökning om Renovering

Renovering

Inför renovering av lägenhet, fyll i denna blankett och lämna till styrelsen.

Skicka gärna med skisser på befintlig utförande innan renovering, samt vad som kommer tillkomma. 


12 Viktiga Punkter att följa och tänka på vid en renovering


 1. Byggsopor får ej ställas på innergården. Och när de ställs på gatan/trottoaren i säckar el dylikt ska de forslas bort snabbt så sopor inte byggs upp av boende i närområdet.
 2. Bilar är ej tillåtna på innergården.
 3. Betongväggar får ej flyttas,rivas eller göras ingrepp i utan styrelsens godkännade.
 4. Badrum och kök får ej flyttas utan styrelsen godkännande.
 5. Nya badrum och WC får ej tillkomma utan styrelsen godkännande. 
 6. All vattenledningsdragning i betongväggar ska vara utanpåliggande och får ej byggas in.
 7. Golvvärme eller handukstork får ej kopplas på föreningens varmvattenstam. De ska vara eldrivna. 
 8. Installationsluckor i badrum och WC ska sitta direkt framför ballofixrar och vara 20x20 cm. Dessa får ej tas bort eller förminskas eller byggas in.
 9. Ventilationssystemet får under inga omständigheter göras ingrepp i utan styrelsen godkännande.
 10. Radiatorer får ej flyttas eller tas bort utan styrelsens godkännande. 
 11. Spiskåpa får ej bytas ut mot en motordriven köksfläkt. Den Spiskåpa som gäller ska vara av självdrags modell.

  De enda godkända spiskåporna är Franke Spiskåpa 10 med timerfunktion och lampa.

  För mer info om detta, ring 091240500, Se även länk

  Det görs OVK med jämna mellanrum och motordriva fläktar eller fläktar av andra typer än ovan underkänns och måste bytas ut på egen bekostnad.
 12. Eventuell behov av vattenavstängning aviseras av boende till Service@dalen10.se två veckor innan med exakt datum och tid. Grannarna ska också meddelas av boende. Inga entreprenörer är tillåtna att stänga av vatten och värme, detta sköts enbart av fastighetsskötaren. 


Följer man inte punkt 1 och 2 samt 12 så kan man som medlem bli skadeståndsskyldig mot föreningen. 


Bryter man mot punkt 3 till 11 så är man som medlem skyldig att på egen bekostnad återställa lägenheten till  ursprunglig skick som styrelsen kräver enligt föreningens standard.

 

Extra viktig information för dig som bor i låghus:


För att förlänga livslängden på föreningens stammar "relinades" rören i låghusen 2017. Vid renovering av badrum med byte av golvbrunn, MÅSTE den nya golvbrunnen återförseglas så att det blir tätt till övriga relinade rör. Detta ska göras av TUBUS SYSTEM. Kontakta styrelsen vid frågor.