Parkering


Garage och parkeringsdäck 


Särskilda bestämmelser finns för att reglera uthyrningen av garage-, parkerings- och motorvärmarplatser.

Bestämmelserna gäller för medlemmar och föreningens hyresgäster samt för hyresgäster av garage- och parkeringsplatser. Bestämmelserna gäller tillsvidare.


Allmänt för Garage/Parkeringsplats

Föreningen har eget garage med 45 parkeringsplatser i garaget samt 4 MC platser och 42 platser utomhus på garagetaket varav 10st har eluttag för motorvärmare och totalt 22 st laddstolpar för elbilsladdning, varav 2 st är snabbladdare.


Manual för laddstolpar finns här:

Snabbguide.

Användarmanual

Produkten

Manual för inställning av motorvärmare finns HÄR.Föreningen har även 2 platser under skärmtak med eluttag vid sidan av garaget. En garage- eller parkeringsplats kan ej ”ärvas” från tidigare lägenhetsinnehavare. Styrelsen fördelar platser efter kötid i föreningens interna kö.

Ansökan gör HÄR


Styrelsen kan närsomhelst omfördela garageplatser utefter att behoven förändras för de boende eller föreningen. Platserna är endast avsedda för personbilar eller motorcyklar. Fordon med totalvikt överstigande 3 ton, traktor, motorredskap samt frikopplat släpfordon medges inte parkeringsplats. Garage- och motorvärmarplats tilldelas heller inte avställda fordon. Parkering av avregistrerade fordon är ej tillåten. Parkeringsplatserna varierar i storlek (längd/bredd). Tillträdet till en del platser begränsas av pelare och väggar.

Fordonsägaren svarar själv för daglig snöröjning, sandning och städning av den egna parkerings-/garageplatsen. I samband med annan renhållning/snöröjning skall motorfordon flyttas enligt anvisningar som anslås på parkeringen och/eller meddelas via informationsbrev inom bostadsrättsföreningen. Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. Garaget har kameraövervakning.


Det är inte tillåtet att:

  • Reparera, måla eller tvätta fordonet när det är uppställt på garage- eller parkeringsplats.
  • Handskas med olja eller brandfarliga vätskor så att de spills ut på garage- eller parkeringsplats.
  • Använda platsen till förvaring av annat än fordonet.
  • Röka inne i garaget
  • Lämna skräp i garaget


Avtal för Garage/Parkeringsplats

Avtal upprättas per kalenderår med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Om uppsägning inte har skett förlängs avtalet med ett år i taget. Kontraktet är personligt och gäller endast fordon registrerade på avtalsägare eller registrerad boende i föreningen. Styrelsen förbehåller sig rätten att kontrollera att fordonet är registrerat på den/de som ansöker om en plats. Nuvarande regelverk ger boende rätt att hyra 2 platser per hushåll, under förutsättning att båda fordonen är registrerade på avtalsägare/registrerad boende i föreningen. Dock endast en garageplats. Nyckel/aptusbricka skall återlämnas till styrelsen vid hyreskontraktets upphörande.


Avgifter f n för boende på gården:

1000 kr för garageplats,

950 kr för plats på parkeringdäck med motorvärmare,

800 kr för plats på parkeringsdäck,

330 kr för en MC-plats i garaget.

1000 kr för Carport

500 kr för laddtillägg för elbilsladdning. 


Avgifter f n för ej boende på gården:

1500 kr för garageplats,

1400 kr för plats på parkeringdäck med motorvärmare,

1200 kr för plats på parkeringsdäck,

700 kr för en MC-plats i garaget.

1500 kr för Carport

500 kr för laddtillägg för elbilsladdning

förbrukad el tillkommer med 4.5 kr / kwhTill grageporten finns möjlighet att köpa en fjärrkontroll till en kostnad av 400:-.

Extra RFID kort kostar 200 :-


För att kunna ladda sin elbil krävs ett RFID kort som styrelsen ger ut. 


Boende med andrahandskontrakt kan hyra parkerings- eller garageplats under den tid som andrahandskontraktet gäller, dock längst 12 månader.

Ansökan om Parkering/Garage kan göras HÄR


Vid felparkeringar på din plats eller på vår tomtmark, ring Aimo park på 0771-969000

Söker du parkeringsplats eller garageplats?


Här kan du anmäla ditt intresse.

Vi tar endast emot ansökningar från boende på Grangården.


Fyll i formuläret med uppgifter.Mail: service@dalen10.se

Tel: 070 790 30 10

Ansökan om Parkeringsplats

eller

Garageplats

 
 
 
 
Garageplats
Parkeringsplats
Parkeringsplats med el
MC plats
Plats för El-bils laddning