Förråd

Förråd


Styrelsen beslutar om fördelningen av förråd som de boende kan disponera kostnadsfritt.

Förråden påverkar ej andelstalen och ingår inte i försäljning eller köp av bostadsrätterna.

Styrelsen beslutar om hur förråden ska disponeras.


För tillfället så har enbart de boende i portarna tillgång till förråd p.g.a utformningen av förråden. Men styrelsen kan komma att se över utformningen i framtiden för att omfördela ytorna baserad på andelstal för en rättvis fördelning.