Sophantering

Sophantering

Felanmälan sopor


Kontakta Envac sop: 08-775 33 70


Det har varit stopp i olika omgångar och sopberg har bildats delvis ute på gården. Det bör påpekats att kartonger, glas, plastsaker m.m.,dvs sådant som skall sorteras ska läggas vid någon av de två källsorterings-stationerna som finns på de två kortsidorna vid parkeringshuset vid Åstorpsringen.

Där kan och ska man lämna tidningar, glas, metall, plast samt vid den ena även kartonger. Det är tyvärr en del av dessa föremål som förorsakar stoppen.


Det kommer även en mobil miljöstation varannan månad för miljöfarligt gods, den kommer till Åstorpsringen/Kyrkogårdsvägen mellan 18:00-18:45.  Det är Stockholm Vatten som driver denna. Turlista finns på denna länk HÄR.

Under fliken "Östra Söderort".


Om det är stopp i en sopsug ute på gården gå till den andra med era sopor. Det finns en vid Täppgränd 5 och en vid Täppgränd 13 samt i trapphusen. Vi vill inte få in råttor på gården.


Ett annat sopproblem är att sopor ställs ut på gatan vid vändplanen. Det är förbjudet men sker från de tre gårdarna Grangården, Plommongården samt Videgården. Kostnaderna för att ta bort dessa sopor återfaller på föreningarna och är en onödig kostnad. Vi kommer att samarbeta mellan våra gårdar för att få bort detta problem.


Två gånger om året hyr föreningen in containrar att slänga grovsopor i.