Värme Vent V/A

Värme, ventilation V/A


Fastigheten är utrustad med ett fjärrvärmesystem. Under hösten 2009 byttes undercentralen ut vilket medgav större driftsäkerhet. Det är inte tillåtet att bygga om värmesystemet eller ventilationssystemet i lägenheterna.

i början på 2023 blev arbetet med bergvärme och nya FT aggregaten klart i både låghus och höghus.

så idag har vi FTX i både låg och höghusen. ( ej tvättstugan ).

i lägenheterna på bottenplan i gamla äldreboendet har vi enskilda FTX aggretgat bakom spiskåporna.

samtliga lägenheter har bergvärme som uppvärmningskälla. 

fjärrvärme är planerad att proppas och sägas upp i början på 2023. 


Ventilation

Vid renovering är det av största vikt att man beaktar ventilationen. Inte alla sorters spisfläktar passar med fastighetens befintliga ventilationssystem. Fråga styrelsen om råd.

De enda godkända spiskåporna är Franke Spiskåpa 10 med timerfunktion och lampa.

För mer info, ring 091240500

Det ska även finnas rensluckor vid ventilationsrören.  dessa ska vara av måtten 15X15 minst och får ej byggas över. 


Vatten

Vattenledningar i fastigheten ska vara utanpåliggande, och får inte byggas in i väggar el dyl vid renovering.

Det ska även finnas inspektionsluckor vid ballofixrar. dessa ska vara av måtten 15X15 minst, och sitta rakt över balofixrar. man får inte bygga in dessa luckor. 

bygger man in ballofixrar är man skyldig att återställa det vid en eventuell inspektion. Vid vattenskador orsakade av läckande ballofixrar , där inspektionsluckor saknas hamnar all ansvar på den boende.
OBS! För alla typer av renoveringar ska ansökan först göras till styrelsen. Blankett finns under fliken renovering.